KCA DEPOTHOUDER

KCA Depothouder

Cursusduur: 3 dagen
Code 95?: geen code mogelijk
Cursuslocatie: in company
Kosten: op aanvraag

 

 • basiskennis Klein Chemisch Afval, PGS15l;
 • wet- en regelgeving (Arbo-wet, de Wet Milieubeheer);
 • Risico Inventarisatie & Evaluatie;
 • gevaarlijke afvalstoffen (herkennen, scheiden, melden en hergebruik);
 • PGS15;
 • scheikunde; diverse stoffen, onorganisch en organische chemie;
 • risico`s en gevaren;
 • acceptatie en sorteren;
 • opslag en vervoer;
 • veiligheid; brand, PBM`s en signalering;
 • praktijkopdrachten (herkennen, opslag, inrichting depot);
 • de verantwoordelijkheden van de depothouder.