BOSMAAIER

Veilig werken met de bosmaaier

Cursusduur: 1 dag
Code 95?: niet mogelijk
Cursuslocatie: Op elke gewenste locatie van de klant
Kosten: €150,- (pp ex. btw)

 

Wij adviseren eerst uw medewerkers op te leiden. Hiermee wordt veilig werken gegarandeerd en verzekerd.

Het veilig kunnen werken, wordt namelijk voorgeschreven door de Arbowet. Zo schrijft de Arbowet voor dat: ‘alle medewerkers zijn verplicht de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen ter vermijding van gevaren voor de veiligheid of de gezondheid van hemzelf of anderen’. Dit is tevens één van de belangrijkste uitgangspunten van de Arbowet. Het is een gezamenlijke taak voor zowel de werkgevers als de werknemers.

Het kan namelijk voorkomen dat er een ongeval ontstaat door bijvoorbeeld onoplettendheid, onverschilligheid of onveilig werken. Dan moet u kunnen aantonen dat uw medewerkers bekwaam genoeg zijn om met een bosmaaier te kunnen werken. Om onduidelijkheid en eventueel een discussie achteraf te voorkomen, is het van groot belang om een certificaat bosmaaien-basis te halen. De verplichtingen worden niet zozeer gesteld door de werkgever zelf, maar door de verzekeraars en de Arbowet. Wanneer de werknemer in bezit is van een certificaat bosmaaien-basis kunnen er geen discussies ontstaan en wordt er voldoen aan de eisen die de verzekeraars en de Arbowet stellen. Daarnaast wordt er een veilige werkvloer gecreëerd. Mocht er nu een ongeval gebeuren, dan bent u in ieder geval goed verzekerd.

Doelgroep

De bosmaaier cursus is zowel bedoeld voor mensen die net starten met het hanteren van een bosmaaier als voor mensen die al enige vorm van ervaring hebben. Hierbij kunt u denken aan zelfstandige tuinaannemers, medewerkers tuinaannemers, groenarbeiders en alle andere personen die een bosmaaier hanteren tijdens hun beroep. Tijdens de bosmaaier cursus leert u hoe u veilig de bosmaaier kan hanteren. Daarnaast wordt u zich bewust van de gevaren die een bosmaaier met zich meebrengt en wordt u op de hoogte gebracht hoe u uw veiligheid en die van anderen kan waarborgen.