Bedrijfsnoodplan

De inhoud van een bedrijfsnoodplan is afhankelijk van de risico’s binnen de betreffende organisatie. Hoe een organisatie bij een beginnende calamiteit moet werken staat beschreven in het bedrijfsnoodplan. Een bedrijfsnoodplan is een beschrijving van maatregelen en voorzieningen die een bedrijf heeft voorbereid om effecten van calamiteiten/ (ongewenste) gebeurtenissen te minimaliseren en te bestrijden. In hoofdlijnen wordt aangegeven met welke soorten incidenten (scenario, type, omvang, stoffen) bij het opstellen van het bedrijfsnoodplan rekening is gehouden.