Arbo advies

Bedrijfsnoodplan

De inhoud van een bedrijfsnoodplan is afhankelijk van de risico’s binnen de betreffende organisatie. Hoe een organisatie bij een beginnende calamiteit moet werken staat beschreven in het bedrijfsnoodplan. Een bedrijfsnoodplan is een beschrijving van maatregelen en voorzieningen die een bedrijf heeft voorbereid om effecten van calamiteiten/ (ongewenste) gebeurtenissen te minimaliseren en te bestrijden. In hoofdlijnen wordt aangegeven met welke soorten incidenten (scenario, type, omvang, stoffen) bij het opstellen van het bedrijfsnoodplan rekening is gehouden.

Lees meer

RI&E

No-nonse aanpak Onze no-nonsense aanpak van de Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) is kenmerkend voor hoe wij te werk gaan. Oplossingen voor knelpunten die goed uitvoerbaar zijn in de praktijk. Geen dikke rapporten; concrete acties! Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan de verplichtingen vanuit de Arbowet (artikel 5). Wetgeving RI&E Sinds 1 juli 2017 geldt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet. De verplichting om een RI&E uit te (laten) voeren, inclusief een plan van aanpak, staat hierin duidelijk beschreven. RI&E Elke organisatie met personeel moet (laten)...

Lees meer